สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมใจร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ จังหวัดกำแพงเพชร ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ11

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ9

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5)  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร43