ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ “คุกยิ้ม” และพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว “ดำนาปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรในสังกัด พร้อมใจร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ “คุกยิ้ม” และพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ “ดำนาปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ”405269095_7451720141528770_3905433392586564009_n

ด้วยเรือนจำกลางกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ “คุกยิ้ม” เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เปิดแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณ ด้านหน้า 144 Smile cafe และมีกำหนดดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” “ดำนำปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ. ประจำปี 2566 มีกำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิต ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ แปลงนาโคกหนองนา เรือนจำชั่วคราวแม่ระกา ด้านหลังเรือนจำกลางกำแพงเพชร และพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ “ดำนาปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ”399507687_7451719948195456_9079456929475291751_n

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุคลากรในสังกัด พร้อมใจร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ “คุกยิ้ม” และพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ “ดำนาปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ” โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร406595515_7451719798195471_3415143816970023689_n406999903_7451725128194938_3355189322393458426_n405262817_7451723881528396_8656073441381074249_n405366740_7451723564861761_1775649512838721309_n