สกร.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ หน้าเสาธง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทย ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566383496243_7208222292545224_4480280802260415290_n

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร  โดยพร้อมเพรียงกัน  //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร675490_0383211231_7208225265878260_7123373457146167040_n-1382352710_7208224489211671_3035187255962063961_n383496243_7208222292545224_4480280802260415290_n