สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 07.09 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร385096113_7237042852996501_3355766472623812266_n

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 15 ตุลาคม 2566 และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรร่วมกิจกรรมงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2566 ดังนี้386059705_7237043119663141_8235081912844403716_n

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร ณ ศาลากลางเมืองกำแพงเพชร วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 – 21.00 น. ชมการแสดงเวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชมการแสดงศิลปะการแสดงนาฎศิลป์ 4 ภาค วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 – 19.00 น. พิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2566 ชมขบวนแห่งรถกล้วยไข และพิธีกวนกระยาสารทกระทะหลวง และกระทะลูกหลวง ณ บริเวณลานโพธิ์ และวันเสาร์ที่14 ตุลาคม 2566 เวลา 19.30 น. พิธีทอดผ้าป่าแถว (จำนวน 118 กอง) ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร385091116_7237055232995263_7733169763930764131_n384793091_7237044619662991_4865629224412268235_n370154172_7237045156329604_7416794348063667288_n386201550_7237042946329825_1032045637834236424_n