รักษากฎ มีวินัย ปลอดภัยชัวร์! โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร
371446938_7095933043774150_2567505886124494387_n
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร และ บริษัท เอ็น วี อาร์ จำกัด ได้ร่วมมือกันบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยกำหนดจัดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรูจ้งหวัดกำแพงเพชรและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 50 คน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร371512735_7095931507107637_8047501811151966795_n
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย ผู้แทนสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ในการนี้ มีบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี พ.ศ.2566  จำนวน 50 คน //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร371824764_7095935087107279_3292611815420865558_n370862326_7095932337107554_7563674667364599987_n370364924_7095965940437527_5149309799151225265_n-1371847959_7095932780440843_981696565015409011_n-1371857879_7095934110440710_1810163176980444029_n371781202_7095932470440874_8633744830620835187_n371494568_7095932890440832_5304443038604458869_n371781202_7095932470440874_8633744830620835187_n372666260_7096082067092581_6117061377670235654_n371895534_7095941127106675_3796916415919741805_n-1