ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร371290495_7086261438074644_3370737458256481326_n-1

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ เข้าร่วมประชุม จำนวน 51 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดสอบ และเพื่อให้การบริหารการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร370775997_7086267118074076_2452620095534455132_n370831349_7086266278074160_7249131306943448303_n371021967_7086265761407545_2435501818286522484_n371307582_7086261768074611_45997463249418219_n369799199_7086262084741246_6085589710642406386_n369798857_7086265171407604_8198942006113932499_n371476607_7086262751407846_7619814810500786957_n369690845_7086267421407379_6856620651227755791_n370509212_7086263618074426_6626657389492226557_n370898696_7086263544741100_7087636598134218109_n