ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานการนิเทศงาน สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานการนิเทศงาน สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน โดยได้เชิญผู้ทำหน้าที่นิเทศ สกร.จังหวัด เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวs__4079690_0

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บุคลากรในสังกัดs__4079691_0

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานการนิเทศงาน สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชรs__4079688_0