สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศก้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร356385381_6893014154066041_959808139751718354_n

จังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยร่วมแสดงพลังสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดกำแพงเพชร356369315_6893014294066027_3369597227623298132_n

ในการนี้ ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียงกัน  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร357418674_6893014950732628_817520425301956945_n357475809_6893015264065930_8560914947916997223_n356380934_6893015124065944_2475281243705580095_n356373646_6893015924065864_435432859979981702_n356386654_6893014707399319_154886116253455783_n356382972_6893014414066015_7935020445199505002_n356386532_6893015047399285_7612546349081053875_n