สกร.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร355117093_6879854128715377_3534778383677581520_n

ด้วยมติที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการร่วมกับประชาคมโลก เพื่อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

355475708_6879849835382473_8170497096724363169_n

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยมีว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และมอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นำกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีข้าราชการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชโดยพร้อมเพรียงกัน  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร354985211_6879849368715853_4349319202318289495_n356636838_6879850055382451_7904547251359105579_n354601896_6879850902049033_6320934696500217178_n356227937_6879849942049129_1362325575260149295_n354660902_6879850262049097_4736553208130170854_n356645582_6879854035382053_3623780879577542843_n