ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม ZOOMs__10772564

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม ZOOM  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชรs__10772560s__10772558s__10772559s__10772562