ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง บทบาทหน้าที่ อส.ศธ. ตามโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมนางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย นักจัดการงานทั่วไป บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดฯ ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
timeline_20230622_204045

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตอาสาเสียสละและมีความพร้อมที่จะช่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด สมัครเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการจัดประชุม ชี้แจงบทบาทหน้าที่ อส.ศธ. และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนวันเรียนในพื้นที่ต่อไป  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

timeline_20230622_204047timeline_20230622_204049timeline_20230622_204053timeline_20230622_204057timeline_20230622_204055