สกร.กำแพงเพชร ร่วมโครงการปลูกสร้างสวนป่าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียว เขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียว เขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย  โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้านสมอโคน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

355864295_6868611473172976_2086205011081259092_n

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียวเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย ที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมให้มีการปลูกป่าตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเขาวเขียว เขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ณ บ้านสมอโคน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 352778559_6868610249839765_3796623389078486990_n

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร352986524_6868609733173150_6718541974129602401_n352971312_6868599616507495_2814514346979038351_n352831110_6868616749839115_4487251135927161326_n353033129_6868601056507351_1800449294532647096_n