ร่วมงานรำลึกพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงสถาปนาพระบรมธาตุเจดีย์ครบ 666 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมร่วมงานรำลึกพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงสถาปนาพระบรมธาตุเจดีย์ครบ 666 ปี  โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ ณ ปะรำพิธี ลานพระญาลิไทย วัดพระบรมธาตุ พระอามรามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 3d2703c7-da9e-4a6a-a6cc-92db90f102ed

ด้วยวัดพระบรมธาตุ นครชุม จัดกิจกรรมรำลึกพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงสถาปนาพระบรมธาตุเจดีย์ ครบ 666 ปี หว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ชากังราวนครแห่งศิลป์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมเยาวชน และประชาชนทราบถึงประวัติความเป็นมาด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในอดีตสมัยเมืองชากังราวของจังหวัดกำแพงเพชร ภายในงานมีพิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุ การเสวนา เรื่อง “666 การสถาปนาพระบรมธาตุ” และการแสดงบนเวทีกลางจากชุมชนต่าง ๆ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอามรามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

ec65ab56-0645-4881-b162-52faa512446e6183a621-4a5d-4d9c-bd25-9d114083f2f018affce9-1878-43e9-8426-d9d0aa8bf47193f02d08-0540-4e22-9ffe-f8255ab20d0f