ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณบึงสามหวาย บ้านมะกอกหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20230602_170843

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.  โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ บริเวณบึงสามหวาย บ้านมะกอกหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร//ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20230602_170825timeline_20230602_170816timeline_20230602_170755timeline_20230602_170811