สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มีเฮ! เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร สังกัด เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ปี 256678

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานวิถีวัฒนธรรม สู่คุณธรรมที่สัมผัสได้” ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวัชร – นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยาภาพคน องค์กร และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร 7899

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านการประเมินว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2565)789897

โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร สังกัด เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภาพ : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร350255658_215867854594127_5400823170404627710_n350119228_808203163996547_3004395151927041301_n-3