ร่วมพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2566350139239_774343661016246_6187870577369453405_n

ภายใต้แนวคิด “สืบสานวิถีวัฒนธรรม สู่คุณธรรมที่สัมผัสได้” โดยพร้อมใจร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมวัชร – นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม350315078_977609273380137_8168962292816522793_n

และเยี่ยมชมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชม แชร์ เชียร์ และนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ  ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร350301435_171684665867607_8381436706184791994_n350116506_270128328719268_5371589902390202549_n350534563_641471344103197_488902456999053827_n350130394_1467032467445987_3024466591427401594_n350299794_1538522003344841_8580284344372134109_n350466641_1522801211581373_6783601968836249788_n