ร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20230529_141819

โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทพนคร ชั้น 2 อาคารผู้บริหาร 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20230529_141814

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพนคร ชั้น 2 อาคารผู้บริหาร 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.สกร.จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20230529_141844timeline_20230529_141829