ก้าวไปข้างหน้า ศสกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในสังกัดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร350255507_1341703080088007_5668662152200906540_n

โดยมีนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาสแก่นักศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 162 คน350110846_935099434425787_6877944570542197846_n

นางทักษกร กรุณวงค์ ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด //ภาพ : ข่าว นางสาวพิม์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร350504590_171139265655921_5430752087756773063_n349195331_1427641317776914_7260279945106058077_n350014182_1336314910630457_7660823348629587769_n350138555_557860989831898_2730743543256872274_n349340814_255619553715370_6994185342171423609_n349330914_912540869824682_339482090489793808_n