สกร.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ลงพื้นที่ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ดังนี้ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด นำทีมโดย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองลาน ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด นำทีมโดยนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองขลุง  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชรs__9806050s__9806052s__9806054s__9806043s__9806040s__9806048