พร้อมใจ…ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นำบุคลากรทีมบุคลากรในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร (กิจกรรม 5 ส.) ณ บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ให้สะอาด มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงามหน้าน่าอยู่อาศัย ให้ความสุขใจทั้งแก่บุคลากรในสังกัด และผู้ที่มาเยือนทุกคน //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร330336445_1126879351326232_6327831886073723598_n333909900_2430581430424274_4630652204695663377_n329567649_153598633871388_383049494618119151_n323450749_525431056369574_1114354125070956067_n334622157_763648705114975_1004654354609918950_n335128346_128275723514543_8311011082148460686_n