ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดำพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม 42C เดอะชิคโฮเทล  โดยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.กพ.56454677