ถวายพนมเบี้ยเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ระหว่างวันที่ 3 – 12 มีนาคม 2566 20230306185506_img_2951โดยกำหนดจัดพิธีเปิดงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566myxj_20230306213005259_save

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 20230306180031_img_2938พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำพนมเบี้ยพร้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.กำแพงเพชร20230306180022_img_293620230306171354_img_2919