ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ระหว่างวันที่ 3 – 12 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจัดพิธีเปิดงานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 25661678073350712

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 1678073353611พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.กำแพงเพชร16780733381541678073341376