กศน.กำแพงเพชร รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี ภูสีน้ำ) เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566335156821_739586284186501_5277007631854798646_n

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจราชการติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร335145339_460203066237823_7919894826812658054_n-1

โดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 กล่าวชื่นชม กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม เรื่องการส่งเสริมงานการศึกษาของ กศน.กำแพงเพชร ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีพ ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ให้บริการทางการศึกษา (ครู) และผู้รับบริการทางการศึกษา (ผู้เรียน) ได้อย่างดี และมีคุณภาพ พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด เน้นย้ำการพัฒนางานงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.กพ.335160400_1045450763081084_4631043658866182024_n335131912_968060531242786_4097507054132891786_n335316060_751335279936787_6689092083426132971_n335133762_109612875365944_7492394275547791669_n335169322_620501196608110_6253983131874485969_n335171893_3168149043331411_3491614489852842826_n334646861_1177164699657880_2588302661465057340_n334707094_741282790789694_4169225514434996802_n335087324_1385873108861502_8714342466932768463_n335268188_170167622056235_2257746302421821467_n