ชี้แจงการปรับโครงสร้าง….วางแผนพัฒนางานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20221125_113614

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบ นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีข้าราชการและบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบ วางแผนดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20221125_113604