ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรs__11370569

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรs__11370571