“สุเทพ ต่อพล” ครู กศน. 36 ปี ให้ไม่หยุด สายใยจากใจครู กศน.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสุเทพ ต่อพล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร มอบเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร และมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท แก่ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา กศน.อำเภอโกสัมพีนครที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับเป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา30420543_1936931046341068_2568576931454981024_o

นายสุเทพ ต่อพล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร เริ่มรับราชการในปี พ.ศ.2529 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปัจจุบันท่านกำลังจะเกษียณอายุงานในวันที่ 30 กันยายน 2565 บนเส้นทางการทำงานอยู่ในองค์กร ท่านได้สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น ท่านได้ระดมทุนจากกัลยาณมิตรร่วมกับทรัพย์ส่วนตัวก่อสร้างอาคารวันการศึกษานอกโรงเรียนรวมใจ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ด้วยเงินบริจาคกว่า 278,470 บาท และก่อสร้างศูนย์ให้คำปรึกษา (Advice Center) “ห้องอบอุ่น” ด้วยเงินบริจาคและทรัพย์ส่วนตัวกว่า 70,000 บาท พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ภายในห้อง เช่น โต๊ะ เก้ากี้ คอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ กว่า 36 ปี ที่รับราชการครู ในสังกัด กศน. หลากหลายบทบาทและหน้าที่ ทั้งผู้ให้ และผู้สร้าง ผู้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ผู้สร้างโอกาสแก่ลูกศิษย์ ทั้งพัฒนาคน พัฒนางาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และความตั้งใจจริง นับเป็นครู กศน. ที่เป็นแม่พิมพ์ทางการศึกษาคนหนึ่ง //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร273282748_4835982029830218_5972307644201291459_n273415510_4835981926496895_1413461691189101633_n273213931_4835982289830192_7148755373311419979_n309624851_5490809481014133_6192147032639816671_n309617910_5490804237681324_7397285647985711681_n