ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ ปักหมุสร้างโอกาส “ผู้พิการ”

timeline_20220222_110809วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม นายนนทชัย สิทธิตัน ครูผู้ช่วย และนางสาวจินดารัตน์ ทับทิม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน. //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชรtimeline_20220222_100934timeline_20220222_100954timeline_20220222_100956timeline_20220222_100959