วันนี้ที่รอคอย!  สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ 2 อัตรา

281931ฤกษ์ดี วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 อัตรา และพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 1 อัตรา

156095วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา และพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 1 อัตรา โดยได้รับการปฐมนิเทศจากนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดำแพงเพชร นายพีระพงษ์กล่าวเน้นย้ำ เรื่องการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นที่พึ่งของประชาชนและทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ โดยยึดถือความถูกต้อง มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำตนออกนอกลู่นอกทางหรือประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสียต่อหน้าที่การงาน มุ่งประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ให้สมเกียรติศักดิ์ศรีแห่งจรรยาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร281934