กศน.กำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ 245418505_4943565732344236_8802707747654058724_nมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ และแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาสามารถพัฒนาและปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยนำไปสู่การประกันคุณภาพ  246463405_4943564282344381_8732150798741612356_nโดยการดำเนินการโครงการฯ เป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covie-19) อย่างเคร่งครัดณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร //ภาพ : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร245644052_4943564315677711_4524181752733216680_n245423576_4943567945677348_2082778849623193002_n246442192_4943566055677537_7870691057826726355_n245977420_4943565102344299_6068958785827268975_n245449953_4943565345677608_1899569408125134532_n245965027_4943567072344102_6660322024725660303_n245801257_4943564572344352_472645598206147325_n