ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564

1966779วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร19667811966782