เพิ่ม Shot!  ติวเข้มคนข่าว สำนักงาน กศน.กำแพงเพชร จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2

153386663_4222584351109048_1784657081931371782_nสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดการโครงการอบอรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ “ตีฆ้องร้องป่าว ข่าว กศน.” แก่บุคลากรในสังกัด รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร152290224_4223225184378298_8741317577247106682_n

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ “ตีฆ้องร้องป่าว ข่าว กศน.” รุ่นที่ 2153291873_4224054314295385_1043182354374529654_n

นายพีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่างานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อน เป็นเสมือนกระจกที่จะสะท้อนการกระทำของชาว กศน. ให้แก่สาธารณชน จึงอยากให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพของตน ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเท ทำหน้าที่อันสำคัญนี้เพื่อสร้างการยอมรับที่จะเกิดกับองค์กรของเรา โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เรื่องการสื่อสารและงานประชาสัมพันธ์งานของ กศน.ที่ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตีฆ้องร้องป่าวข่าว กศน. 1 ใน 12 ข้อสั่งการ ที่ กศน.ต้องเร่งดำเนินการ152397416_4224049387629211_8312655384343257840_n

ในการอบรมครั้งนี้ ได้เกียรติจากนายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ผู้มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถ หาตัวจับยากคนหนึ่งในวงการสื่อของจังหวัดกำแพงเพชรมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดการทำข่าวแบบมืออาชีพ แก่บุคลากร กศน. และภาคบ่ายมีทีมวิทยากร นำโดย ผอ.กำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย หัวหน้าทีม ICT นำผู้เข้ารับการอบรมฯ Workshop จัดทำข่าวออนไลน์ Kppnfe News ด้วยสมาร์ทโฟน ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะสามารถเผยแพร่ข่าว กศน. ได้อย่างแพร่หลายและทันต่อเหตุการณ์ต่อไป //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน154327036_4223237034377113_5224995218780664691_n153884154_4224049587629191_68606040067118074_n151521123_4222584694442347_7131414839092800491_n