“ตีฆ้องร้องป่าว ข่าว กศน.” รุ่นที่ 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ออนไลน์

153529280_4219768528057297_5520987623162857950_nวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ “ตีฆ้องร้องป่าว ข่าว กศน.” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตรงตามนโยบายของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ในเรื่องของการสื่อสารและงานประชาสัมพันธ์งานของ กศน.ที่ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตีฆ้องร้องป่าวข่าว กศน. 1 ใน 12 ข้อสั่งการที่ กศน.ทั่วประเทศต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้กำหนดจัดโครงการเป็น 2 รุ่น และในแต่ละรุ่นกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการไว้ไม่เกิน 50 คน เป็นไปมาตรกำหนดมาตรการของ ศบค.ในการนี้ได้รับเกียรติจาก153514617_4219768094724007_922218261937494750_n

นายศุภชัย ศรีงาม นายยกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักการเขียนข่าวที่ถูกต้อง เขียนอย่างไรให้เป็นข่าว/ถ่ายอย่างไรให้ได้เรื่อง ในยุคปัจจุบันและทีมวิทยากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย ผอ.กำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม ครู กศน.ตำบล นายอินทนนท์ แก้วทอง ครู กศน.ตำบล นายวสันต์ ภักดีวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าที่ ร.ต. เกียรติชัย เกษาพร นักวิชาการศึกษา นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากร Workshop ข่าวออนไลน์ Kppnfe News ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน152074390_4219768014724015_5921250975557231645_n152085923_4219729481394535_7174299012367897065_n152965218_4219768328057317_5524943385998667442_n152310480_4219768651390618_9173238087391063087_n153514612_4219729868061163_6964336376404016882_n152377645_4219733924727424_6026191501248643797_n