ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.

150101294_4200898986610918_7440887197707907462_nวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะนิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน. 1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง และ  3) การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) กศน.อำเภอปางศิลาทอง เวลา 09.00 น.-12.00 น. และ 2) กศน.อำเภอคลองลาน เวลา 13.30 น. 16.30 น. โดยเน้นย้ำกับสถานศึกษาให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ขับเคลื่อน กศน. สู่ “กศน. WOW (6G)” และ นโยบาย 12 ข้อ ของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. โดยกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคน และเน้นย้ำเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานหลังการจัดการส่งเสริมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ว่าหลังจากเป้าหมายได้รับการส่งเสริมไปแล้ว มีการต่อยอดและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน149767607_4200898416610975_4635683984888103846_n150421069_4200901066610710_105960218632541040_n151549078_4200909549943195_7793673969805077946_n150030457_4200910553276428_860325901364430313_n