ส่งนักรบชุดขาว.!!! เมืองคน​แกร่งเสริมทัพสมุทรสาคร​สู้โควิด-19​ ​

fb_img_1612683891095

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ แพทย์หญิงชินานาฏ พวงสายใจ ประธานองค์กรแพทย์ คุณวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณทิพวรรณ วงษ์ใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

fb_img_1612683881087

ร่วมส่งกำลังใจให้ นักรบชุดขาว โรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วมสู้ภัย COVID-19 ณ จังหวัดสมุทรสาครโดยมี

1.นายแพทย์อธิป พุกนัด นายแพทย์ชำนาญการ
2.นางจีรพรรณ อันบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางพิกุลทอง ทิพย์พิมพ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.นางสาวรุ่งนภา อินกลัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.นายณพงศ์ เจริญสุข เภสัชกรปฏิบัติการ
6.นางสาววันวิสา สุรเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
7.นางสาวชไมพร สุ่มประดิษฐ์ ผู้ช่วยพยาบาล
8.นายสงกรานต์ ทองอยู่ พนักงานขับรถ

fb_img_1612683902825

//ขอบคุณภาพข่าว : ปชส.รพ.กำแพงเพชร