รายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 4) 144704810_4152158568151627_1070532554701836327_n

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 4) เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อนึ่งนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แสดงความห่วงใยและกล่าวฝากให้ทำงานแบบบูรณาการกับพื้นที่ โดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการศึกษารอบด้าน ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการต่อยอดด้านอาชีพ สร้างโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป143547456_4152158644818286_8992906250344234403_n143050060_4152158748151609_6612966422754142334_n

 

//พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน