กำลังใจเต็มเปี่ยม! กศน.จังหวัดกำแพงเพชร แสดงความยินดีแก่นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม อดีตรองเลขาธิการ กศน.

142396577_4143412395692911_1303065580474099268_oวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดี แก่นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม อดีตรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร141581088_4143412559026228_3635309194277242971_o142809462_4143412352359582_3705006471885086819_o142276688_4143412602359557_6701635740036317303_o

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวชโรทัยปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด มอบของที่ระลึกให้แก่นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม อดีตรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน