ร่วมประกอบพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564

139134219_1154223818348774_4173718256781845652_oนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวย กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร138365099_403143777622331_5432445149438826315_n139508012_1154224145015408_6249864190883903276_o

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประกอบพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ139776665_403143830955659_5392105087068229543_n ในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โอกาสนี้ ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าตั้งแต่นั้นมา ไม่มีข้าศึกใดกล้ามารุกรานชาติไทยนานถึง 150 ปี ซึ่งวันที่พระองค์มีชัยชนะนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2135 หรือเมื่อ 426 ปีล่วงมาแล้ว แต่เดิมนั้น วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เรียกกันว่า “ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และทางกองทัพไทยได้กำหนดให้เป็น “วันกองทัพไทย” ด้วย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหม่ให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี และเป็นวันรัฐพิธีแทนวันที่ 25 มกราคม โดยมีการประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รางาน