ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2563

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 131899105_1051951978659027_2269761065349318338_n

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร กรอบการประเมินตัวชี้วัดหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นโยบายการรับนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ฯลฯ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน132316512_1051951415325750_6817906528828895782_n132037824_1051951575325734_1917984689128104985_n132247734_1051951895325702_6214450399820604302_n131903534_1051951425325749_6377115286597905602_n