กศน.อำเภอบึงสามัคคี ร่วมรณรงค์ยุติปัญหาเอดส์” HIV” รายใหม่สู่ชุมชน

1

ด้วยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์จังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดต้นแบบในการดำเนินงานที่มุ่งประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีรายใหม่โดยมีเป้าหมายสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ซึ่งเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์จังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกัน

2

3

 

 

 

 

 

 

 

ขับเคลื่อนงานตามแนวนโยบายดังกล่าวเพื่อให้แกนนำระดับตำบลได้รับรู้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของตนเองและการปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อในชุมชนอย่างถูกต้อง โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย ผอ.รัศมี ศรีภิบาล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงสามัคคี และวิทยากรให้ความรู้จากเครือข่ายโรงพยาบาลบึงสามัคคี คุณหมอวิษณุ ภู่ทอง คุณหมอมาโนช ขุนค้ำ ได้ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการติดเชื้อ HIV (เอดส์) รายใหม่ให้กับนักศึกษาและคณะครู กศน.อำเภอบึงสามัคคี เพื่อขยายผลวิธีการป้องกันผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่สู่ชุมชนต่อไป

5

6

 

 

 

 

 

 

 

// ^_^ทีมข่าว กศน.อำเภอบึงสามัคคี  รายงาน ^_^