ร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย 080e31e3-4497-48d3-aac7-071d50586523นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ตามแผนเชิงปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร2dc07937-61ab-4a8d-8d40-7dabac9fb4326d6423c5-cdd7-49a9-8d59-083c261cc955f05403ce-8334-440f-9c98-e2715d73f6c471a11a40-5d34-4601-a8e3-d3ad39de2a6999276895-4681-46c1-bf1b-2abb4e7e4455ead167af-6ac1-4d5e-99ed-eb8d22d560b261f78658-11ec-406f-9934-2027c739045be50fc3d4-3a5e-4ff6-add4-0f106f285568