สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 19.30 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรmyxj_20231014210825270_save

นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรfb_img_1697293368925

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 15 ตุลาคม 2566 และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรร่วมกิจกรรมงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2566 ดังนี้fb_img_1697293322022

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร ณ ศาลากลางเมืองกำแพงเพชร วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 – 21.00 น. ชมการแสดงเวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชมการแสดงศิลปะการแสดงนาฎศิลป์ 4 ภาคfb_img_1697293379527

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 – 19.00 น. พิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2566 ชมขบวนแห่งรถกล้วยไข และพิธีกวนกระยาสารทกระทะหลวง และกระทะลูกหลวง ณ บริเวณลานโพธิ์ และวันเสาร์ที่14 ตุลาคม 2566 เวลา 19.30 น. พิธีทอดผ้าป่าแถว (จำนวน 118 กอง) ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชรfb_img_1697293350215fb_img_1697293385704fb_img_1697293354515fb_img_1697293342658fb_img_1697293742786