เติมเต็ม! ผอ.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ให้โอวาทแก่อาสายุวกาชาดในสังกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาในสังกัด สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร368059143_7072213906146064_372491713390886181_n

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและอบรมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและภารกิจของสภากาชาดไทย รวมถึงสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสื่อสัตย์ และมีจิตอาสา และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสายุวกาชาดในสถานศึกษา รู้จักการเสียสละรวมทั้งร่วมเป็นอาสาสมัครและ368272058_7072222119478576_5929081390610240320_n

ร่วมกิจกรรมของสภากาชาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเป้าหมาย คือ อาสาสมัครยุวกาชาดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จำนวน 60 คน บุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 20 คน รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย pr.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร368442211_7072230889477699_5905654842361538942_n368054534_7072228912811230_766476328328612206_n