สำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมใจเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 8797

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร48789

พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 โดยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  //ภาพ : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร87979819f52bbb-a76a-4cfd-a8f6-dba54048c13a7451768e-9d0d-49d5-a736-92773aa92f77