สกร.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมใจ ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วม ณ วัดกุฎิการาม หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร348225109_774459460958192_457789731570083023_n

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.พว.จังหวัดกำแพงเพชร และกำหนดดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ วัดกุฎิการาม หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร347775833_640407174607002_2062963777540548044_n347878723_793620678797831_7324507286136009342_n

ทั้งนี้ มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมกาเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย นำทีมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย ได้นำทีมบุคลากรเข้าร่วมพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรถโมบายเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชรแจกหนังสือฟรีให้กับประชาชน และจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นการทำน้ำลำไย และการทำขนมเทียน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดกุฎิการาม หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร347787137_905082057255561_1180543862228641772_n347789603_202104176051205_3313507160385522318_n347772987_1683679438733957_4452045262630681264_n347784269_263426839434109_1262742310482414504_n347781204_942028477072911_2352381167036815303_n347783546_766031378307927_270990052112137488_n