ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร338407426_1221767495140326_5819235737613985688_n

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา″ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ในวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยร่วมใจกันทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ให้สะอาด มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงามหน้าน่าอยู่อาศัย ให้ความสุขใจทั้งแก่บุคลากรในสังกัด และผู้ที่มาเยือนทุกคน //นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร338563439_754270583002186_5577580166341189645_n338690897_631836908783064_9114745134307350198_n338299902_684787170088097_3669251365489505523_n338544598_636263294987150_6598173879361139767_n338260803_955615882545109_2505201933059010921_n338046027_966360404523452_125141487487420033_n338242539_752903339691342_259443147127992365_n338126518_192274503548721_317685097056494352_n