ร่วม “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20230302_075305

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดงานรัฐพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องหอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียง //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธ์ชัย PR.สนง.กศน.กำแพงเพชรtimeline_20230302_075323timeline_20230302_075311