กศน.กำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566333808118_143376328628994_3537495909235704792_n

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร334067351_766369265060575_6072944852396163766_n

มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 10 คน334132332_1252852572004330_6048328681270891909_n

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมฯ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบเดือนของหน่วยงานและสถานศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งวางแนวทางในการดำเนินงานตามนโนบายของสำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กพ.334137417_464612852457261_1640659742772620179_n