ปตท. สผ. มอบหมวกสนับสนุนการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 6

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบหมวก จำนวน 600 ใบ แก่สำนักงานกศน.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6”332753489_733013718320419_6513969895752880700_n

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เป็นผู้แทนรับมอบหมวกจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยคุณแววเดือน ปิงเมือง ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนมอบหมวก ณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร332708687_542650634628092_458596866896745399_n

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหมวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด กลุ่ม กศน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ “กศน.เกมส์ 2566” ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร332665175_778881129795653_5566287177957242028_n332854673_1440798006660345_5397905453824691287_n332718842_659826185899389_3891341830874883330_n332764286_714512983715457_2718736514998518745_n