สูงวัยอย่างมีคุณค่า! กลุ่มผู้สูงอายุบ้านบ่อสามแสน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำจุลินทรีย์เบญจคุณ

กศน.อำเภอเมืองกำแพงเ

Read more

ประชุมรับฟังการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกายใ จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

ประชุมรับฟังการปฐมนิ

Read more

ยกร่าง 4 สมรรถนะ! กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา กศน.

กศน.เมืองกำแพงเพชร จ

Read more