ประชุมรับฟังการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกายใ จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

ประชุมรับฟังการปฐมนิ

Read more